ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
11
เมื่อวานนี้
2
เดือนนี้
5
เดือนที่แล้ว
162
ปีนี้
1,333
ปีที่แล้ว
1,345
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ประชุมเพื่อชี้แจงการก่อสร้างและการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างฝายวังปาน อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน


ด้วยฝ่ายจัดหาที่ดิน 1 ส่วนจัดหาที่ดิน 1 สำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ได้ประชุมชี้แจง เรื่องการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินแก่ราษฎรเจ้าของที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการปักหลักเขตชลประทาน เพื่อการก่อสร้างโครงการฝายวังปาน อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมีนายพิชิต  ดำริห์งาม ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ี 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เข้าร่วมการประชุมด้วย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558